బ్రష్‌లెస్ DC ఫ్యాన్ మోటార్ స్పెసిఫికేషన్

ఫ్యాన్ మోటార్ స్పెసిఫికేషన్
(2021/01/13)
మోడల్ వేగం
మారండి
ప్రదర్శన మోటార్ రిమార్క్స్ కంట్రోలర్ అవసరాలు
వోల్టేజ్(V) ప్రస్తుత(A) పవర్(W) వేగం (RPM)
 
స్టాండింగ్ ఫ్యాన్ మోటార్
ACDC వెర్షన్(12VDC మరియు 230VAC)మోడల్: W7020-23012-420
1వ.వేగం 12VDC ౨.౪౪౩ఎ 29.3W 947RPM P/N: W7020-23012-420
W అంటే బ్రష్ లేని DC
7020 అంటే స్టాక్ స్పెక్.
230 అంటే 230VAC
12 అంటే 12VDC
420 అంటే 4బ్లేడ్‌లు*20అంగుళాల OD
1. డ్యూయల్ వోల్టేజ్ ఇన్‌పుట్ 12VDC/230VAC
2. ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ:
12VDC: 10.8VDC~30VDC
230VAC: 80VAC~285VAC
3. మూడు వేగ నియంత్రణ
4. రిమోట్ కంట్రోలర్‌ను చేర్చండి.
(ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కిరణ నియంత్రణ)
2వ.వేగం 12VDC 4.25ఎ 51.1W 1141RPM
3వ వేగం 12VDC 6.98ఎ 84.1W 1340RPM
 
1వ.వేగం 230VAC 0.279A 32.8W 1000
2వ.వేగం 230VAC 0.448A 55.4W 1150
3వ వేగం 230VAC 0.67A 86.5W 1350
 
స్టాండింగ్ ఫ్యాన్ మోటార్
ACDC వెర్షన్ (12VDC మరియు 230VAC)మోడల్: W7020A-23012-418
1వ.వేగం 12VDC 0.96A 11.5W 895RPM P/N: W7020A-23012-418
W అంటే బ్రష్ లేని DC
7020 అంటే స్టాక్ స్పెక్.
230 అంటే 230VAC
12 అంటే 12VDC
418 అంటే 4బ్లేడ్‌లు*18అంగుళాల OD
1. డ్యూయల్ వోల్టేజ్ ఇన్‌పుట్ 12VDC/230VAC
2. ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ:
12VDC: 10.8VDC~30VDC
230VAC: 80VAC~285VAC
3. మూడు వేగ నియంత్రణ
4. రిమోట్ కంట్రోలర్‌ను చేర్చండి.
(ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కిరణ నియంత్రణ)
2వ.వేగం 12VDC 1.83ఎ 22W 1148RPM
3వ వేగం 12VDC ౩.౧౩౫అ 38W 1400RPM
         
1వ.వేగం 230VAC 0.122A 12.9W 950
2వ.వేగం 230VAC 0.22A 24.6W 1150
3వ వేగం 230VAC 0.33A 40.4W 1375
 
వాల్ బ్రాకెట్ ఫ్యాన్ మోటార్
ACDC వెర్షన్ (12VDC మరియు 230VAC)మోడల్: W7020A-23012-318
1వ.వేగం 12VDC 0.96A 11.5W 895RPM P/N: W7020A-23012-318
W అంటే బ్రష్ లేని DC
7020 అంటే స్టాక్ స్పెక్.
230 అంటే 230VAC
12 అంటే 12VDC
318 అంటే 3బ్లేడ్‌లు*18అంగుళాల OD
1. డ్యూయల్ వోల్టేజ్ ఇన్‌పుట్ 12VDC/230VAC
2. ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ:
12VDC: 10.8VDC~30VDC
230VAC: 80VAC~285VAC
3. మూడు వేగ నియంత్రణ
4. రొటేషన్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్‌తో
5. రిమోట్ కంట్రోలర్‌ను చేర్చండి.
(ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కిరణ నియంత్రణ)
2వ.వేగం 12VDC 1.83ఎ 22W 1148RPM
3వ వేగం 12VDC ౩.౧౩౫అ 38W 1400RPM
         
1వ.వేగం 230VAC 0.122A 12.9W 950
2వ.వేగం 230VAC 0.22A 24.6W 1150
3వ వేగం 230VAC 0.33A 40.4W 1375
 
వాల్ బ్రాకెట్ ఫ్యాన్ మోటార్
230VAC వెర్షన్
మోడల్: W7020A-230-318
1వ.వేగం 230VAC 0.13A 12.3W 950 P/N: W7020A-230-318
W అంటే బ్రష్ లేని DC
7020 అంటే స్టాక్ స్పెక్.
230 అంటే 230VAC
318 అంటే 3బ్లేడ్‌లు*18అంగుళాల OD
1. డ్యూయల్ వోల్టేజ్ ఇన్‌పుట్ 12VDC/230VAC
2. ఓవర్ వోల్టేజ్ రక్షణ:
230VAC: 80VAC~285VAC
3. మూడు వేగ నియంత్రణ
4. రొటేషన్ రిమోట్ కంట్రోల్ ఫంక్షన్‌తో
5. రిమోట్ కంట్రోలర్‌ను చేర్చండి.
(ఇన్‌ఫ్రారెడ్ కిరణ నియంత్రణ)
2వ.వేగం 230VAC 0.205A 20.9W 1150
3వ వేగం 230VAC 0.315A 35W 1375
 

పోస్ట్ సమయం: మార్చి-29-2022